Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Influensavaksine 22/23

Influensavaksinen kommer til legekontoret mot slutten av uke 40. Vi setter opp vaksinetimer fra uke 41, send e-kontakt med ønsket dag/kl.slett så setter vi deg opp.

Har du time i løpet av høsten kan vaksinen settes på timen inne hos legen.

Det finnes i år en nesesprayvaksine til barn og andre som ikke vil/kan stikkes, foreløpig ukjent leveringsdato, mer info kommer.

Det er fra i år ikke lengre gratis vaksine og vaksine + vaksinering koster 280.-

Vi har vaksiner til personer > 65 år og de som er i risikogruppene, se: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/