Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Medisin mot Covid-19

Det finnes nå en medisin mot covid-19 for dem som har økt risiko for alvorlig forløp.

Behandlingen bør startes opp raskest mulig etter infeksjonen, men kan ha effekt helt inntil 5 dager etter utbrudd.

Er du i risikogruppene så ta raskt kontakt med oss for vurdering om behandlingen skal startes opp, sender du e-melding så oppgi vaksinestatus og dato for symptomdebut av covid-19.

Behandlingen er gratis.