Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Ny fastlege

Pål Hjorth går av med pensjon 30/11-23. Einar Låstad Kjosavik overtar hjemmelen fra 1. desember. Han er en erfaren fastlege og er spesialist i allmennmedisin.