Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Skoleattester

Det er en enormt stor pågang for attester til videregående skoler.

Vi og helsevesenet ellers har ikke kapasitet til å skrive attester for alle skolelever med forkjølelse og andre banale sykdommer som ikke trenger legetilsyn.

Det er tillatt med opptil 10% fravær fra VGS og det er først etter det at attester er aktuelt. Skolen/fylket skal varsle eleven/foreldre skriftlig når 10% grensen er brutt og  først da er det behov for attest ved ytterligere fravær.

Vi er klar over at skolene praktiserer dette forskjellig, noen forteller på foreldremøter at det ikke er behov for attester før 10% er nådd, andre anbefaler attester fra første fravær, men reglene er ganske klare:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Vi håper på forståelse for dette slik at vi kan bruke tiden på de som er syke og trenger helsehjelp.