Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Timebestilling på lab

For å redusere kø og for å unngå at du kommer bomtur må du bestille time på lab. for å ta prøver, skifte på sår mm når du ikke har legetime.

Send elektronisk e-kontakt eller ring inn så finner vi en time til deg, kom gjerne med ønsker om tidspunkt i meldingen så tilstreber vi å ordne det om mulig.

Vi vil ha liten kapasitet for eksterne prøver for avtalespesialister fremover og de må hovedsakelig tas hos den som følger deg opp eller på SUS. Vi tar ikke prøver for heltprivate leger. Prøver for SUS tar vi normalt som før.

Meld deg i luka når du kommer selv om du har timeavtale.